Met LED verlichting het milieu verbeteren

De ontbossing een halt toeroepen!

Klimaatverdrag heeft als doelstelling om door bebossing en behoud van bos een bijdrage te leveren aan de vermindering van het versterkte broeikaseffect.
Er zijn ook diverse goede doelen actie is zich fanatiek inzetten zoals A call 2 action is in 1990 opgericht door de Samenwerkende elektriciteitsproductiebedrijven (NV Sep), maar sinds 2010 een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk.

De rol van het bos

De gemiddelde temperatuur op aarde is de laatste 100 jaar met 0,6 °C toegenomen, waarvan het grootste deel in de afgelopen 30 jaar. De stijging van de temperatuur wordt vooral toegeschreven aan een toename in de atmosfeer van de belangrijkste broeikasgassen: kooldioxide (CO2), methaan (CH4) en lachgas (N2O). Het belangrijkste broeikasgas is CO2 dat voor meer dan 65% een aandeel heeft in het versterkte broeikaseffect. CO2 komt vooral vrij bij het verbranden van fossiele brandstoffen, cement-productie en ontbossing.
Een grote hoeveelheid koolstof ofwel C (geschat 125 gigaton) wordt jaarlijks uitgewisseld tussen vegetatie, bodem en atmosfeer. Bossen zijn met een aandeel van 80% hierin verreweg het belangrijkst. Het evenwicht tussen afgifte en opname is inmiddels verstoord en zo heeft ontbossing tot nu toe voor zo’n 20-25% aan het versterkte broeikaseffect bijgedragen.

Behoud van bos met ledverlichting

Jaarlijks verdwijnt bijna 15 miljoen hectare bos, waarvan het merendeel in de tropen. In volwassen bossen kunnen grote hoeveelheden koolstof zijn opgeslagen. Dit kan oplopen tot 1000 ton koolstof per hectare.
Na de boskap of brand kunnen deze hoeveelheden in één keer weer vrijkomen in de atmosfeer. Het zou vele decennia duren om de oorspronkelijk opgeslagen hoeveelheden weer terug te vangen uit de atmosfeer.
Behoud van bossen is daarom een buitengewoon effectief instrument om het versterkte broeikaseffect terug te dringen. De meeste bomen worden gekapt voor het maken van energie. Het gebruik van energie is in welvarende landen enorm en stijgt elk jaar steeds verder. Gelukkig zijn er al een aantal acties ondernomen door de overheid. Zo word het gebruik van een duurzame oplossing als led verlichting. met goede ledlampen is ook aan te raden. Het gebruik van energie zuinig Led verlichting kan veel besparen op het gebruik van energie. Als je alle lampen vervangt door LED verlichting bespaar je tot wel 80% energie. Je kunt je vast wel voorstellen als iedereen in Nederland dit doet voor een effect kan hebben,

Comments are closed.

Post Navigation