Dit zijn de voordelen van het ISO 14001 certificaat

Op moment van schrijven is het zo dat zomaar even meer dan 300.000 verschillende organisaties op deze planeet houder zijn van een ISO 14001 certificaat. Dit heeft ervoor gezorgd dat ISO 14001 is uitgegroeid tot de absolute standaard om milieuprestaties te verbeteren. Bovendien is het zo dat het ISO 14001 certificaat over een zeer internationaal karakter beschikt. Dit is onder meer het gevolg van het feit dat ze niet werd opgesteld op basis van regionale wetgeving. De kwaliteit van de ISO 14001 norm op internationaal gebied kan dan ook niet worden betwist. Ook in Nederland hebben menig aantal organisaties er inmiddels voor gekozen om het ISO 14001 certificaat te behalen. Bent u ook van plan om het ISO 14001 certificaat te behalen met uw organisatie? In dat geval is het de moeite waard om even grondig de informatie op deze pagina door te nemen.

 Welke voordelen brengt het ISO 14001 certificaat met zich mee?

In eerste instantie spreekt het voor zich dat veel geïnteresseerde organisaties zich de vraag stellen welke voordelen er nu precies zijn verbonden aan het behalen van een ISO 14001 certificaat. In de praktijk spreken deze voordelen eigenlijk voor zich. Het gaat hierbij dan ook om de volgende:

  • Er wordt systematisch toegewerkt naar het behalen van betere milieuprestaties;
  • Er wordt toegezien op het naleven van de geldende wet- en regelgeving;
  • Er wordt een scherp inzicht gecreëerd in niet alleen de risico’s, maar ook de kansen op milieuvlak;
  • Er wordt gezorgd voor het invullen van de zogenaamde milieupijler binnen duurzaam ondernemen;
  • Er geldt een internationaal herkenbare basis voor certificatie;

Bovenstaande is natuurlijk allemaal interessant om te weten, maar voor veel bedrijven is het natuurlijk vooral de impact van het gecertificeerde milieumanagementsysteem welke van belang is. Uiteindelijk moet het gecertificeerde milieumanagementsysteem in de praktijk leiden tot:

  • Het bemachtigen van een gunstigere positie binnen de markt;
  • Het beperken van het financiële risico en het risico op imagoschade;
  • Het realiseren van een hogere tevredenheid bij het personeel;
  • Het creëren van een betere relatie met de omgeving en de overheid;

De hierboven aangegeven informatie maakt in ieder geval meteen duidelijk dat het ontvangen van het ISO 14001 certificaat voor elke onderneming een niet onbelangrijke meerwaarde met zich mee kan brengen.

 ‘High Level Structure’

De verschillende ISO normen zoals met name de ISO 9001, de ISO 14001 en de ISO 45001 zijn stuk voor stuk gebaseerd op de zogenaamde ISO High Level Structure. In principe is deze HLS opgebouwd uit twee verschillende onderdelen. Het gaat hierbij enerzijds om een hoofdstukindeling en anderzijds om een basistekst voor het opzetten van een managementsysteem. Alle ISO-managementsystemen waarvan sprake is zijn ontwikkeld (of worden ontwikkeld) aan de hand van de HLS. Dit zorgt er in de praktijk voor dat het voor bedrijven of organisaties eenvoudiger wordt gemaakt om bijvoorbeeld een managementsysteem voor gezond & veilig werken, kwaliteit en milieu te integreren. Bovendien heeft dit finaal eveneens als gevolg dat het zogenaamde certificatieproces een behoorlijk stuk efficiënter en dus ook sneller kan verlopen. Wenst u dus met andere woorden ook het ISO 14001 certificaat te kunnen behalen? Dan is het nu meteen duidelijk welke acties u daarvoor dient te ondernemen.

Comments are closed.

Post Navigation